CONTACT US!

RoleNameE-mail
Chapter Co-PresidentsArjun Prakash

Vinod Kumar Venkatakrishnan

arjun.prakash@gmail.com

vvinodkumar27@gmail.com

SecretaryAbhishek Kar
TreasurerSanthosh Shankar
WebmasterMalvika Sohaney sohaneymalvika@gmail.com
Project LeadsAarti Chigullapalli

Vivek Raja Raj Mohan

aarti.chigs@gmail.com

 

Fundraising/PR LeadsPooja Radhakrishnan

Arun Selvaraj

pooja_krishnan@hotmail.com

selvarajkousalya.arun@gmail.com